રાણેકપર ગામના પાટિયા નજીકથી અજાણ્યા યુવાનનો મૃતદેહ મળ્યો

વાંકાનેર મોરબી રોડ પર આવેલ રાણેકપર ગામના પાટિયા નજીક થી એક અજાણ્યા યુવાનનો મૃતદેહ મળતા પોલીસ સ્થળ પર દોડી જઈને મૃતદેહને પી.એમ માટે ખસેડવામાં તજવીજ હાથ ધરી છે.

વાંકાનેર-મોરબી રોડ પર આવેલ રાણેકપર ગામ નજીક આવેલ ગીરનાર કારખાના નજીકથી બાળવમાંથી એક અજાણ્યા યુવાન (આશરેઉ.૪૦-૪૫ )નો મૃતદેહ મળ્યા હોવાની જાણ વાંકાનેર પોલીસને કરવામાં આવતા વાંકાનેર પોલીસે સ્થળ પર દોડી જઈને મૃતદેહને પી.એમ માટે ખસેડવામાં આવ્યો હતો અને મૃતદેહની ઓળખ મેળવવા તજવીજ હાથ ધરી છે.

Comments
Loading...
WhatsApp chat