મોરબીની શ્રી બંધુનગર પ્રાથમિક શાળામાં વાચન અભિયાન અંતર્ગત વર્કશોપ યોજાયો

 

મોરબીની શ્રી બંધુનગર પ્રાથમિક શાળામાં વાચન અભિયાન અંતર્ગત વર્કશોપ યોજાયો હતો જેમાં શ્રી બંધુનગર પ્રાથમિક શાળામાં સરકારની માર્ગદર્શિકા મુજબ રીડીંગ કેમ્પેઈન વર્કશોપમાં વાચન સ્પર્ધા, તેને અંતર્ગત રમતો અને વિવિધ પ્રવૃતિઓનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું જેમાં વિજેતા સ્પર્ધકોને આચાર્ય અમુલ જોષી દ્વારા પ્રોત્સાહક ઇનામો આપવામાં આવ્યા હતા

 

Comments
Loading...
WhatsApp chat