વિશ્વ ને ધ્રુજાવતો વાયરસ મોરબી પણ પોહચ્યો

રેનસમવેર વાયરસે મોરબી કર્યા ઠપ

હાલમાં દુનિયામાં ઘણા દેશોમાં એક રેન્સ્મ વોર નામનો વાયરસ ત્રાટકીને તરખાટ મચાવી રહ્યો છે આ વાયરસ ની અસર દુનિયાના ૧૦૦ જેટલા દેશોમાં જોવા મળી છે તેમા ભારતનો પણ સમાવેશ થાય છે તો આ વાયરસ ઘણો જોખમી પુરવાર થઈ રહેલ છે આ વાયરસની કારણે કમ્પ્યુટરમાં રેહલ તમામ ડેટા ઇનકીરપટ થય જાય છે જેના લીધે કોમ્પુટરમાં રેહલ ફાઈલ ઓપેન થતી નથી તો આ વાયરસ ભારતમાં હોવાથી મોરબી જીલાની ઉચ્ચ કચેરીઓમાં પણ જ્યાં જી.સ્વાન નો નેટ નો ઉપયગો કરવમાં આવે છે તેમાં એની અસર થઇ છે કે નહી આ અગે જિલા કલેકટર આઈ.કે.પટેલ સાથે વાત કરતા તેમેણ કહ્યું હતું કે કલેકટર કચેરીના ૧૯ જેટલા કમ્પુટર માં આ વાયરસ ની અસર આજે જોવા મળી છે પણ તે તમામ કમ્પુટર માં લોકલ નેટ નો ઉપયોગ થય છે એટલે બહુ મુશ્કેલી નહી આવે તો જિલા પોલીસ વડા જયપાલસિંહ રાઠોર જણવ્યું હતું કે હજુ સુધી કોઈ પોલીસ મથકમાંથી આવી ફરિયાદ આવી નથી તો જિલા વિકાસ અધિકારી એસ.ખટાણા સાથે વાત કરતા તેમણે કહ્યું હતું કે જિલા પંચાયત આવી ફરિયાદ જોવા મળી નથી

વાયરસ ફાઈલ તસ્વીર
Comments
Loading...
WhatsApp chat