દિલ્હી જંતર મંતર ખાતે ધરણામાં મોરબીજીલ્લાના શિક્ષક સંધે હાજરી આપી

અખિલ ભારતીય પ્રાથમિક શિક્ષક સંઘ અને ગુજરાત રાજ્ય પ્રાથમિક શિક્ષક સંઘના આદેશ અન્વયે 5 ઓક્ટોબર “વિશ્વ શિક્ષક દિન”ના દિવસે જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષક સંઘ -મોરબીના હોદેદારો તથા ઘટક સંઘના હોદેદારો તથા જિલ્લાના શિક્ષકોએ દિલ્હી મુકામે જંતર મંતર ખાતે શિક્ષકો અને પ્રાથમિક શિક્ષણના પ્રશ્નોના નિરાકરણ બાબતે વિશાળ ધરણા કાર્યક્રમમાં મોરબી જિલ્લા વતી હાજરી આપી.

Comments
Loading...
WhatsApp chat