મોરબી નિવાસી મહેશભાઈ શુક્લ (એલ.ઈ.કોલેજ) નું દુખદ અવસાન

મોરબી તા ૧૩ :- મોરબી નિવાસી મહેશભાઈ નટવરલાલ શુક્લ (એલ.ઈ. કોલેજ) તા. ૧૧-૦૬-૨૦૧૮ ના રોજ દુખદ અવસાન થયું છે. તેમનો લૌકિકવાર બંધ રાખેલ છે

Comments
Loading...
WhatsApp chat