કચ્છ-મોરબીની બહેનો ભાવનગર દુર્ગવાહીનીની પ્રશિક્ષણ વર્ગમાં ભાગ લેવા રવાના

 

વિશ્વ હિન્દૂ પરિષદ અને દુર્ગાવાહિની-મોરબી જીલ્લા દ્રારા આજ રોજ ભાવનગર મુકામે દુર્ગાવાહિની પ્રશિક્ષણ વર્ગમાં જઈ રહેલા કચ્છ અને મોરબીની દીકરીઓને નવા બસ સ્ટેન્ડ ખાતે લચ્છીનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો હતો અને બહેનોને ભાગ લેવા રવાના કરવામાં આવી હતી

જે પ્રસંગે વિશ્વ હિન્દૂ પરિષદ સૌરાષ્ટ્ર પ્રાંત સામાજિક સમરસતા અઘ્યક્ષ રમેશભાઈ પંડ્યા, વિશ્વ હિન્દૂ પરિષદ મોરબી જિલ્લા અઘ્યક્ષ મહેન્દ્રભાઈ સવસાણી, દુર્ગાવાહિની મોરબી જિલ્લા સંયોજિકા ઝંખનાબેન દવે, સેવાવિભાગ સંયોજિકા જયશ્રીબેન વાઘેલા સહીતના દુર્ગાવાહિનીના બેહનો જોડાયા હતા

 

Comments
Loading...
WhatsApp chat