આમરણ નજીકના અંબાલા ગામે મહાન એતિહાસિક દેશપ્રેમી નાટક ભજવાશે

The great historical patriotic play will be played in the nearby Ambalala village

મોરબીના આમરણ નજીક આવેલા અંબાલા ગામે સોમવારના રોજ એતિહાસિક નાટક અને કોમિક નાટક ભજવાશે જે નિહાળવા માટે જાહેર જનતાને આમંત્રણ પાઠવ્યું છે

યુવક મંડળ અંબાલા ગામ દ્વારા આમરણ નજીક આવેલા અંબાલા ગામમાં તા. ૧૨ ને સોમવારના રોજ એતિહાસિક નાટક દેશ પ્રેમી ભજવાશે સાથે પેટ પકડને હસાવતું કોમિક માણકીની માથાકૂટ ભજવાશે જે નાટક નિહાળવા માટે યુવક મંડળ અંબાલાએ જાહેર જનતાને આમંત્રણ પાઠવ્યું છે

Comments
Loading...
WhatsApp chat