Billboard ad 1150*250 Billboard ad 1150*250

સ્વચ્છ સર્વેક્ષણ ગ્રામીણ-૨૦૧૮ અંતર્ગત મોરબી જિલ્લામાં સર્વેક્ષણ હાથ ધરાશે

ભારત સરકારના પેયજળ અને સ્વચ્છતા મંત્રાલય દ્રારા નક્કી થયેલ એજન્સી દ્રારા સમગ્ર ગુજરાતમાં ૩૩ જિલ્લાઓમાં સ્વચ્છ સર્વેક્ષણ ૨૦૧૮ ની કામગીરી ૧લી ઓગષ્ટથી શરૂ કરવામાં આવશે. જે અંતર્ગત મોરબી જિલ્લાના ગામોની જાહેર જગ્યા, પંચાયત કચેરી, શાળા, પી.એચ.સી. વગેરે સ્થળોએ ચકાસણી કરવામાં આવશે.

આ અંતર્ગત મોરબી જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સી મોરબી દ્રારા જીલ્લાના ગામડાઓમાં સફાઇ અંગે જાગૃતતા લાવવા માટે ભવાઇ, કઠપૂતળી, નાટક, લોકડાયરા દ્વારા લોકોને જાગૃતિ માટે પ્રયત્નો થઇ રહયા છે. તેમજ “સ્વચ્છ ધર તંદુરસ્ત જીવન” ના સર્વે દ્વારા ધરે ધરે મુલાકાત લઇ અને સ્વચ્છતાની જાગૃતતા માટે પોસ્ટર, હોડિગ્સ અને ભિતચિત્રો દ્વારા લોકોને માહિતીગાર કરવામાં આવી રહયા છે. તેમ ડી.ડી.જાડેજા, નિયામક જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સીની યાદીમાં જણાવવવામાં આવેલ છે.

Comments
Loading...
WhatsApp chat