મોરબીના લોક વિજ્ઞાન કેન્દ્રમાં ચંદ્રયાન-૨ વિષે વિદ્યાર્થીઓએ માહિતી મેળવી

તમારી મનપસંદ મોરબીન્યુઝ એપ્લીકેશન ડાઉનલોડ કરવા નીચેની લીંક પર ક્લિક કરો 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.encircle.android.morbinews

        મોરબી આર્યભટ્ટ લોક વિજ્ઞાન કેન્દ્ર ખાતે ચંદ્રયાન-૨ વિષે પ્રોજેક્ટર સાથે વિસ્તૃત માહિતી આપવામાં આવી હતી મોડાસા અરવલ્લીના પ્રો. ડો. વેકરીયા દ્વારા ચંદ્રયાન-૨ વિષે વિદ્યાર્થીઓને વિસ્તૃત માહિતી આપવામાં આવી હતી   

વિદ્યાર્થીઓએ પ્રોજેકટર દ્વારા ચંદ્રયાન-૨ ની સફળ ઉડાન તેમજ પૃથ્વીની દુર્લભ તસ્વીરો જોઇને આનંદ સાથે આશ્ચર્યનો ભાવ વ્યક્ત કર્યો હતો. “આર્યભટ્ટ” કોમ્યુનિટી સાયન્સ સેન્ટર  મોરબીમાં “ચંદ્રયાન-2 ”  આ  બાબતે  લેકચર આપી  વિદ્યાર્થીઓ માટે સમય ફાળવ્યો અને સચોટ માર્ગદર્શન આપવા બદલ પ્રો. ડો વેકરીયાનો આર્ય ભટ્ટ કોમ્યુનીટી સાયન્સ સેન્ટર મોરબીના એલ એમ ભટ્ટ દ્વારા આભાર વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો હતો 

Comments
Loading...
WhatsApp chat