સાતમ-આઠમ રજાઓ માં ઓનલાઇન વ્યવહારમાં ફ્રોડ બાબતે સાવધાન રહેલા પ્રજાને અપીલ

મોરબી પોલીસના સાયબર સેલ દ્વારા જાહેર રાજાઓના દિવસોમાં બેન્કિંગ છેતરપિંડીથી સાવચેત રહેવા અપીલ કરવામાં આવી છે.સાયબર સેલ જણાવ્યા મુજબ છેતરપિંડી આચરતા ભેજાબાજો વધારે રજાઓનો દિવસોમાં જ નેટબેન્કિંગ,ક્રેડિટકાર્ડ તેમજ ઓનલાઇન વ્યવહારમાં ફ્રોડ કરતા હોય છે. જેથી આ તહેવારોના અને રજાના દિવસોમા પ્રજાજનોએ સાવધ રહેવા જણાવાયું છે.

Comments
Loading...
WhatsApp chat