એસટી નિગમના ખાનગીકરણના વિરોધમાં કર્મચારીઓનો કાળી પટ્ટી બાંધી વિરોધ

ઓગસ્ટ માસમાં કાળી પટ્ટી બાંધી વિરોધ, સુત્રોચ્ચાર અને બાદમાં રામધુન સહિતના વિરોધ કાર્યક્રમો

રાજ્યના એસટી નિગમ મેનેજમેન્ટ અને સરકાર એસટી નિગમને ખાનગીકરણ માટેની આંધળી દોટ મૂકી રહી છે અને એસટી નિગમમાં એક્સપ્રેસ રૂટમાં ખાનગી બસો ભાડે લઈને મળતિયાઓને ફાયદો કરાવવામાં આવી રહ્યો છે જેના વિરોધમાં એસટી કર્મચારીઓ વિરોધ કરી રહ્યા છે અને ઓગસ્ટ માસમાં વિવિધ વિરોધના કાર્યક્રમો આપવામાં આવશે

મોરબી એસટી નિગમ કર્મચારી યુનિયન દ્વારા ઓગસ્ટ માસમાં એસટી નિગમના ખાનગીકરણણા વિરોધમાં વિવિધ વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવશે જેમાં તા. ૦૬ થી ૮ ઓગસ્ટ દરમિયાન કાળી પટ્ટી બાંધી વિરોધ, તા. ૧૩ અને ૧૪ ના રોજ સુત્રોચ્ચાર કરી વિરોધ કરાશે તેમજ તા. ૨૦ અને ૧૨ ઓગસ્ટના રોજ રામધુન અને ઘંટનાદ કરીને વિરોધ દર્શાવવામાં આવશે એસટી નિગમણા ખાનગીકરણને કારણે અંતરિયાળ ગામોમાં મળતી બસ સુવિધા છીનવાઈ જશે તેમજ કર્મચારીઓપણ સતત ભયના ઓથાળ હેઠળ મુકાઈ જશે નિગમના ખાનગીકરણના વિરોધમાં ઓગસ્ટ માસમાં કર્મચારીઓ વિરોધ પ્રદર્શન કરશે જેમાં મોરબી એસટી ડેપોના કર્મચારીઓ પણ જોડાશે તેમ યુનિયન પ્રમુખ ડી.એન. ઝાલાએ જણાવ્યું છે.

Comments
Loading...
WhatsApp chat