મોરબી જીલ્લામાં ફરજ બજાવતા ૬૦ પોલીસ કર્મચારીની બદલીના આદેશ

મોરબી જીલ્લામાં ફરજ બજાવતા ૬૦ પોલીસ કર્મચારીની બદલીના આદેશ આપવામાં આવ્યા છે જેમાં પોલીસ કોન્સ્ટેબલ, હેડ કોન્સ્ટેબલ અને ASI સહિતના ૬૦ કર્મચારીઓની જીલ્લામાં આંતરિક બદલી કરવામાં આવી છે

મોરબી જીલ્લા પોલીસવડા દ્વારા આજે જીલ્લામાં બદલીના આદેશ આપવામા આવ્યા છે મોરબી જીલ્લાના મોરબી સીટી એ ડીવીઝન, મોરબી સીટી બી ડીવીઝન તેમજ ટંકારા, વાંકાનેર તાલુકા, વાંકાનેર સીટી, માળિયા પોલીસ સ્ટેશન, મહિલા પોલીસ સ્ટેશન તેમજ પોલીસ હેડ ક્વાર્ટરમાં ફરજ બજાવતા ૬૦ પોલીસ કર્મચારીની બદલી કરવામાં આવી છે કોન્સ્ટેબલ, હેડ કોન્સ્ટેબલ અને ASI સહિતના કર્મચારીઓની બદલીના આદેશ કરવામાં આવ્યા છે મોરબી જીલ્લામાં ૬૦ કર્મચારીની આંતરિક બદલી કરવામાં આવી છે

Comments
Loading...
WhatsApp chat