મોરબી : સિરામિક ઉદ્યોગ માટે અતિ ઉપયોગી છે “ઝુકું સિરામિક ટાઈલ્સ ઇન્ડસ્ટ્રી સોફ્ટવેર”, જાણો વિગતે…

તમારી મનપસંદ મોરબીન્યુઝ એપ્લીકેશન ડાઉનલોડ કરવા નીચેની લીંક પર ક્લિક કરો 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.encircle.android.morbinews

ZUKU CERAMIC TILES INDUSTRY SOFTWARE / ERP

મોરબી આજે ટાઇલ્સ બનવા મા નવી ટેકનોલોજી નો ઉપીયોગ કરી ને હરન ફાર પ્રગતિ કરી રહીયુ છે. આજે મોરબી ના એક એક વ્યક્તી ગર્વ અનુભવે છે. અમે મોરબી ના સિરામિક કંપની મા  જે મુશ્કેલી  પડી રહી છે એ ધીયાન માં રાખી ઝુંકુ લાવ્યુ છે એક એક દમ સરસ સોફ્ટવેરે જેમાં સિરામિક કંપની સ્ટોક , ઓર્ડર , પાર્ટી ની ચકાસણી , ફ્રોડ પાર્ટી ચેકકીંગ જેવી અધીયતન ફેસિલિટી વાળું SOFTWARE જે આજ  આધુનિક જમાના માં ખુબ ઉપયોગી થશે. મોરબી માં ઘણા કારખાના માં તો ચાલુ પણ થઇ ગયો છે. જો તમે તમારા કારખાના માં ZUKU SOFTWARE ચાલુ કરવા માંગતા હોઈ તો આજે કોલ કરો  – 9979737673.

ZUKU ERP FEATURES

 1. Production department
 2. Warehouse Management
 3. Sales Team Management
 4. Customer Order Management
 5. All Type Reports

CUSTOMER ORDER

 • Approval Order
 • Ready to Dispatch Order
 • Create Dispatch Order
 • Loading Order
 • Upload Document
 • Upload Photo of
 • Loading Truck

PRODUCT MANAGEMENT

 • Production Search
 • Production Entry
 • Store Verification
 • Office Verification

PRODUCTION PLANNING

 • Manage Production Planning
 • Planning Base on Customer Order
 • Planning Base on Sales History

STOCK MANAGEMENT

 • Smart Search for stock
 • Location stock search live theater / Bus Chart system
 • Book stock in Advance for any upcoming order
 • Stock Transfer
 • Stock repacking
 • Stock location update

Till today you are facing difficulty in order management, Now you have zuku

For Free trial Call Now: 9979737673
or visit our website:  https://www.zuku.co.in

Comments
Loading...
WhatsApp chat