તાલુકા પંચાયતના નિવૃત સીનીયર એકાઉન્ટન્ટનું સન્માન કરાયું

મોરબી ત્રીજા કર્મચારી મંડળની વાર્ષિક સાધારણ સભામાં પંચાયતના નિવૃત કમચારીઓને સન્માન સમારંભ યોજાયો..જેમાં તાલુકા પંચાયતના નિવૃત સીનીયર એકાઉન્ટન્ટ અરુણકુમાર આર.ઠાકરનું સાલ ઓઢાડીને નિવૃત્તિ સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું.

Comments
Loading...
WhatsApp chat