સિરામિક ઉધોગપતિઓને ટેકનીકલ જ્ઞાન આપવા સેમીનાર યોજાયો

મોરબી સિરામિક એસો. તરફથી વિશ્વ MSME day ની ઉજવણી નિમિત્તે સેમિનારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં જીલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર ના મેનેજર ડી. બી. પરમાર અને MSME DIRECTORATE અમદાવાદ તરફથી બી. જી. સુધાકરા ડીરેકટર, પી. બી. પરમાર આસી. ડીરેકટર, એસો.ના પ્રમુખ કે. જી. કુંડારીયા, નિલેસ જેતપરીયા , કીરીટ પટેલ હાજર રહ્યા હતા.
આ સેમિનારમાં કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારની વિવિધ પ્રોત્સાહક યોજનાઓની વિસ્તૃત માહિતી આપવામા આવી હતી. જેવી કે માકેઁટીંગ સહાય, ટેકનીકલ અપગ્રેડસન સહાય, પ્રદશઁન સહાય, વિદેશમાં પ્રદશઁન મુલાકાત સહાય વિગેરે.આ ઉપરાંત ZED and LEAN વિષે પણ માહિતી આપવામા આવી હતી. ZED એટલા zero defect zero effect. માલની કોઈ ખામી વગર બનાવવો અને પયાઁવરણ ઉપર ઝીરો ઈફેકટથી બનાવવો. આ એક ગુણવતા માનક ગણવામાં આવે છે.LEAN એ જાપાનીઓ પધ્ધતિ છે. જેનો ઉપયોગ ઉત્પાદન પ્રક્રિયાને મહત્મ રીતે સુધારવાની પધ્ધતિ છે. જેમાં રીજેકશનને ઘટાડવું , મશીનરી અને મેન પાવરનો મહતમ ઉપયોગ કરવો, થોડા સમયમાં વધુ ઉત્પાદન કરવું વિગેરે મુદ્દાઓ આવરી લેવામાં આવ્યા હતા.

 

Comments
Loading...
WhatsApp chat