વાંકાનેરમાં ૧ ઈચથી વધુ અને ટંકારામા પોણો ઇંચ વરસાદ વરસ્યો

મોરબી જિલ્લામાં મેઘરાજાએ પેહલા રાઉન્ડમાં સારો વરસાદ બાદ છેલ્લા ફરી મેઘરાજા ધીમધારે આવ્યા છે .જેમાં ગઈ કાલે માળીયા મિયાંણામાં 20 એમ.એમ વરસાદ નોધાયો હતો બાદ આજે મોરબી જિલ્લામાં ટંકારમાં 19 એમ.એમ અને વાંકાનેરમાં ૨૯ એમ.એમ. વરસાદ નોધાયો હતો આઠ દિવસના વરાપ બાદ મેઘરાજા ફરી આવતા થોડી ગરમીમાં રાહત થઇ છે તો ખેડૂતોમાં પણ વાવણી કરી હોવાથી તેમાં પણ આનદની લાગણી જોવા મળી છે

Comments
Loading...
WhatsApp chat