ખાણખનીજ વિભાગે ૧૨ વાહનને ૧૦ લાખથી વધુનો દંડ ફટકાર્યો

મોરબી ખાણખનીજની ટીમ દ્વારા નિયમભંગ બદલ ડીટેઈન કરવામાં આવેલા વાહનોને દંડ ફટકારવામાં આવ્યા છે જેમાં વાહનના માલિક રસિકભાઈ બોરીચાની ટ્રક નં જીજે ૩ એઝેડ ૭૨૧૫ને ૫૬,૩૪૮, તેજાભાઈ સાટીયાની ટ્રક નં જીજે ૧૩ એડબલ્યુ ૩૭૭૭ને ૮૪,૩૭૦ , ધર્મેશભાઈ બાલાસરાની ટ્રક નં જીજે ૩ એએક્સ ૫૧૧૭ ને ૯૦,૮૬૦ , બાલાભાઈ સટીયાની ટ્રક નં જીજે ૧૩ એડબ્લ્યુ ૨૭૭૭ ને ૮૨,૬૯૩ , ધર્મેશભાઈ બાલાસરા ટ્રક નં જીજે ૦૩ એએક્સ ૫૧૧૭ ૯૬,૨૭૮ , ભુપેન્દ્રભાઈ સીરવી ના ટ્રક નં જીજે ૧૨ બીટી ૮૯૧૦ ને ૧,૦૩,૭૮૫ , સંજયભાઈ સીરવીના ટ્રક નં જીજે ૩૬ ટી ૬૩૯૯ ને ૧,૦૩,૪૨૮ , સંજયભાઈ સીરવીના ટ્રક નં જીજે ૩૬ ટી ૯૫૪૯ ને ૧,૦૯,૩૪૦ , ઈરફાન બાવરાની ટ્રક નં જીજે ૩૬ ટી ૮૦૮૬ ને ૭૪,૮૨૮, દિલીપભાઈ પટેલની ટ્રક નં જીજે ૩ એટી ૧૩૮૩ ને ૮૬,૫૪૩ , દીપકભાઈ જાદવની ટ્રક નં જીજે ૧૮ એયુ ૯૯૮૫ ને ૭૨,૩૮૦ અને જીજે ૧૭ ટીટી ૫૫૮૧ ના માલિક અમીનભાઈ વેરાળા ને ૧,૦૧,૧૧૮ રૂપિયા મળીને કુલ ૧૨ ટ્રકના માલિકોને ૧૦,૬૧,૯૭૧ રૂપિયાનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે.

 

Comments
Loading...
WhatsApp chat