મોરબી: પીજીવીસીએલની સઘન કામગીરી, ૪૭૬ વીજ ફરિયાદોનો તાત્કાલિક ધોરણે નિકાલ કર્યો

મોરબી વર્તુળ કચેરી દ્વારા ચોમાસાની સીઝનમાં લોકોને સાતત્યપૂર્ણ વીજ વીજ પૂરવઠો મળી રહે તે માટે પ્રિ-મોન્સુન અંતર્ગત કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. જેમાં મોરબી જિલ્લા પીજીવીસીએલ વર્તુળ કચેરી દ્વારા તા.૧૬.૦૬.૨૦૨૨ દરમિયાન શહેરી ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં લાઈટબંધ, ડીમ પાવર, વીજ ટ્રાન્સફોર્મર બળી ગયેલ હોય, વીજ થાંભલાથી વાયર ઢીલો/તૂટી ગયેલ હોય તેવી પીજીવીસીએલને અનુલક્ષીને મળેલી તમામ ૪૭૬ વીજ ફરિયાદોનો તાત્કાલિક ધોરણે નિકાલ કરાયો છે.

તેવી જ રીતે દિવસ દરમિયાન ફોલ્ટમાં હોય તેવી ૩૮ લાઈનોને રીપેરીંગ કરીને વીજ પૂરવઠો ચાલુ કરી દીધેલ છે. આ કામગીરી માટે વીજ વિભાગની ૩૬ ટીમો ફિલ્ડમાં કામ કરી રહેલ છે. આમ હાલ મોરબી પીજીવીસીએલ વર્તુળ કચેરી દ્વારા કોઈ પણ ફરિયાદ પેન્ડીંગ ન હોવાની સાથે જિલ્લામાં વીજ પૂરવઠો ખોરવાય તો ગ્રાહકોને તેમના વિસ્તારની પેટા વિભાગીય કચેરીનો તેમજ તેના ફોલ્ટ સેન્ટરનો સંપર્ક સાધવા મોરબી પીજીવીસીએલ વર્તુળ કચેરીના અધિક્ષક ઇજનેર બી.આર.વડાવીયા તરફથી એક અખબારી યાદીમાં જણાવાયું છે.

પીજીવીસીએલ તંત્ર વીજ ફરિયાદોના નિકાલના દાવાઓ કરે છે તો અનેક નાગરિકો પીજીવીસીએલની સેવાઓથી સંતુષ્ટ ના હોવાનું જોવા મળતું હોય છે વીજળી ગુલ થાય ત્યારે ફરીયાદ કરનારના ફોન પણ રીસીવ ના થતા હોવાની વ્યાપક રાવ જોવા મળે છે

Comments
Loading...
WhatsApp chat