મોરબીનું ફાયર વિભાગ સ્ટાફની તંગી

સ્ટાફ અને વાહનોની મોટી ઘટ

મોરબી શહેર ઉધોગોના કારણે અને જીલ્લા મથક બનવાથી સતત વિકસી રહ્યું છે ત્યારે મોરબી નગરપાલિકા હસ્તકનું ફાયર વિભાગમાં ફાયર ફાઈટરો સહીત સ્ટાફની મોટી ઘટ છે જીવના જોખમે સતત દોડતા રહેતા આ વિભાગની મૂળભૂત જરૂરિયાતો સામે પણ આંખ આડા કાન કરવામાં આવતા હોવાથી શહેર પર જોખમ વધી રહ્યું ફાયર વિભાગમાં માત્ર ૫ જ કાયમી કર્મચારીઓ છે બાકીના ૩૫ કર્મચારીઓ રોજમદાર છે હાલમાં ૨૫ ફાયરમેનની તથા ૧૫ ડ્રાઈવરની જગ્યાઓ પણ ખાલી છે અને ફાયર ફાયટરો પણ અપૂરતાછે. મોરબી શહેરના વિસ્તાર અને વસ્તી મુજબ હાલમાં 6 મોટા ફાયર ફાયટરો જોઈએ જેની સામે માત્ર ૧ જ મોટું ફાયર ફાયટર કાર્યરત છે 6 નાના ફાયર ફાયટરો સામે ૨ જ નાના ફાયર ફાયટરો છે તથા ૩ એમ્બ્યુલન્સની જરૂરિયાત સામે ૧ જ એમ્બ્યુલન્સ છે

Comments
Loading...
WhatsApp chat