Billboard ad 1150*250 Billboard ad 1150*250

મોરબી જીલ્લા પેન્શનર સમાજની સામાન્ય સભામાં યોજાશે

૭૦ વર્ષ પૂર્ણ કરનાર પેન્શનરનું સન્માન

મોરબી જીલ્લા પેન્શનર સમાજ મોરબી દ્વારા આગામી તા. ૩૧-૨ ના રોજ સામાન્ય સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે જેમાં ૭૦ વર્ષ પૂર્ણ કરનાર પેન્શનરોનું સન્માન કરવામાં આવશે જેના ફોર્મ તા. ૦૧-૧૧ થી ૩૦-૧૧ દરમિયાન કાર્યાલયના સમય સવારે ૧૦ થી ૧૧ દરમિયાન ભરી જવા જણાવ્યું છે ફોર્મ સાથે ફોટો અને પીપીઓ બુકની ઝેરોક્ષ નકલ જોડવા મોરબી જીલ્લા પેન્શનર સમાજની યાદીમાં જણાવ્યું છે

Comments
Loading...
WhatsApp chat