મોરબી જિલ્લા સંકલન સહ ફરીયાદ સમિતીની બેઠક

          મોરબી જીલ્લા સંકલન સહ ફરીયાદ સમિતીની બેઠક તા.૨૧-૦૪-૨૦૧૮ના રોજ બપોરના ૩-૦૦ કલાકે કલેકટર કચેરીના સભાખંડમાં યોજાશે.

આ બેઠકમાં ફરીયાદ સમિતીમાં રજુ થયેલા પ્રશ્નો અને તેની સુનવણી તેમજ સમીક્ષા કરાશે. બેઠકમાં આધારકાર્ડની થયેલ કામગીરીની પણ સમીક્ષા કરવામાં આવશે. જેને ધ્યાનમાં લઇ આ બેઠકમાં જિલ્લાના તમામ અધિકારીઓએ જરૂરી વિગતો સાથે જાતે જ ઉપસ્થિત રહેવા નિવાસી અધિક કલેકટર કેતન પી. જોષીની યાદીમાં જણાવાયું છે.

Comments
Loading...
WhatsApp chat