મોરબી કલેકટર અર્ધો ડઝન નાયબ મામલતદારોની આતરિક બદલી કરી

મળતી  માહિતી  મુજબ મોરબી જિલ્લા કલેકટર આઈ.કે.પટેલ દ્વારા આજે અર્ધો ડઝન નાયબ મામલતદારો જેમાં અપીલ શાખામાં ફરજ બજાવતા જે.વી.કાવરને મહેસુલ-૧ ની ખાલી પડેલી જગ્યાએ મૂકી અપીલ શાખામાં ટંકારાના  ઇ-ધરા કેન્દ્રના પી.આર.ગંભીરને મુકવામાં આવ્યા તો  મવડા ના નિખિલ જોષીને મહેસુલ-૨ ની જવાબદારી અને  તેમની જગ્યાએ મવડા માં પી.એ.ટુ કલેકટર વી.પી.બારડને નિમાયા તેમજ  મહેસુલ-૨ના નાયબ મામલતદાર  બી.ટી.અકબરીને નાયબ મામલતદાર આયોજન ઉપરાંત ડુડા અને મનોરંજનનો હવાલો આપવામાં આવ્યો છે અને નાયબ મામલતદાર ડિઝાસ્ટર કે.આર.ઝાલાને જનરલ શાખા ઉપરાંત ડિઝાસ્ટર શાખાનો હવાલો પણ સોંપવામાં આવ્યો છે.

Comments
Loading...
WhatsApp chat