મોરબીના બે સિરામિક એકમમાં આયકર વિભાગ સર્વે હાથ ધરવામાં આવ્યો

સુત્રોમાંથી મળતી વિગત મુજબ રાજકોટ આવકવેરા પ્રિન્સીપાલ કમિશ્નર-૩ હેઠળ આવતી મોરબી રેઈન્જ જોઈન્ટ કમિશ્નર પ્રવીણ વર્માના  માર્ગદર્શન હેઠળ ૨૦ થી વધુ આવકવેરાનાં અધિકારીઓ દ્વારા મોરબીમાં બે સિરામિક એકમોમાં વેનટોસ અને વેગાસ સર્વે કામગીરી હાથ ધરાઈ હતી. જેમાં માલની ખરીદી અને વેચાણ સહિતની તમામ બાબતનો હિસાબની ચકાસણી આવકવેરા અધિકારીએ દવારા કરવામાં આવી છે. ત્યારે કેટલું ડિસ્કલોઝર મળ્યું તે જાણવા મળ્યું નથી પણ સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ નોટબંધી  સૌથી વધુ નોટિસ મોરબી પથકમાં આપવમાં આવી છે. તથા અનેક મોટા  ટ્રાન્ઝેકશનો પણ થયા  છે ત્યારે આગમી  દિવસોમાં મોરબીમાં  પણ સર્વે ચાલુ રેહશે 

 

Comments
Loading...
WhatsApp chat