મોરબી : અશોકભાઈ અમરનાથભાઈ ખન્નાનું અવસાન, મંગળવારે ઉઠમણું

મોરબી : અશોકભાઈ અમરનાથભાઈ ખન્નાનું તા. ૪ ને રવિવારના રોજ અવસાન થયેલ છે.સદગતનું ઉઠમણુ તા. ૬ ને મંગળવારે સાંજે ૫ થી ૬ કલાકે જલારામ મંદિર, અયોધ્યાપુરી રોડ મોરબી ખાતે રાખેલ છે તો રસમ પગડી પણ તા. ૬ ને મંગળવારના રોજ સાંજે ૬ કલાકે રાખેલ છે
Mo. 98244 51781
98244 51081

Comments
Loading...
WhatsApp chat