નશીતપર ગામે મારૂતી ગૌ સેવા યુવક મંડળ દ્વારા ગાયોના લાભાર્થે ભવ્ય નાટકનું આયોજન

ટંકારા તાલુકાના નશીતપર ગામે ” મારૂતી ગૌ સેવા યુવક મંડળ ” દ્વારા તા.૨૫/૧૦ ના લાભ પાચમની શુભ રાત્રીના ૯ કલાકના રોજ ગાયોના લાભાર્થે નશીતપર ગામ મુકામે ભવ્ય નાટકનું આયોજન કરેલ છે જેમા મહાન ઐતિહાસિક નાટક ” સતી રાણકદેવી રા’ ખેંગાર”  નાટક તેમજ સાથે પેટ પકડી હસાવતું કોમિક ” નભલો-પભલો ” રજુ કરવામાં આવશે.આ મંડળ દ્વારા છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી ગાયોના લાભાર્થે નાટકનું આયોજન કરવામાં આવે છે. ગામની ગૌશાળામા આશરે ૫૫ જેટલી ગાયોના નિભાવ થઈ રહ્યો છે સાથે ગૌશાળાના લાભાર્થે “ઢોલ ત્રાસા મંડળ” પણ ચલાવવામાં આવે છે. આ ગૌશાળામાં ગૌમાતાની સમાધિ આપીને ગૌ મંદિર પણ બનાવવામાં આવ્યું છે.તો સર્વે ધર્મપ્રેમી તથા ગૌ પ્રેમી જનતાને “મારૂતી ગૌ સેવા યુવક મંડળ” તથા સમસ્ત નશીતપર ગામ દ્વારા ભાવભર્યું આમંત્રણ આપવામાં આવે છે.

Comments
Loading...
WhatsApp chat