Billboard ad 1150*250 Billboard ad 1150*250

માળિયા તાલુકા વિકાસ અધિકારીની રાજકોટ જીલ્લાના વીંછીયામાં બદલી

તાજેતરમાં રાજ્ય સરકાર દ્વારા વિવિધ સ્થળે ફરજ બજાવતા ચાર તાલુકા વિકાસ અધિકારીની બદલીઓ કરવામાં આવી છે જેમાં માળિયા તાલુકા વિકાસ અધિકારીની રાજકોટ જીલ્લામાં બદલી કરવામાં આવી છે

ગુજરાત સરકારના પંચાયત ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ દ્વારા રાજ્યના વિવિધ જીલ્લામાં ફરજ બજાવતા ચાર ટીડીઓની બદલી કરવામાં આવી છે જેમાં મોરબી જીલ્લાના માળિયા તાલુકા વિકાસ અધિકારી તરીકે ફરજ બજાવતા એસ.એ. ચાવડા ની બદલી રાજકોટ જીલ્લાના વીંછીયા તાલુકા વિકાસ અધિકારી તરીકે કરવામાં આવી છે

Comments
Loading...
WhatsApp chat