મોરબીના શક્તિ ચોકમાં સૌ પ્રથમ વખત રજુ થયા લાઈટીંગ ગરબા, video

મોરબીના શક્તિ ગેસ્ટ હાઉસ રોડ પર આવેલ શક્તિ ચોકમાં વર્ષોથી પ્રાચીન ગરબીનું આયોજન કરવામાં આવે છે જેમાં ભાગ લેતી બાળાઓ દ્વારા લોકો સમક્ષ અવનવા ગરબા રજુ કરવામાં આવે છે તો આ વર્ષે બાળાઓ દ્વારા મોરબીમાં સૌ પ્રથમ લાઈટીંગ ગરબાનો રાસ રજુ કરવામાં આવ્યો હતો.જેમાં દરેક બાળાઓએ એક સાથે ત્રણ-ત્રણ ચણીયા ચોરી પહેરીને એક કિલો વજનની બેટરી કમર પર લગાવીને ચાચર ચોકમાં ગરબા રજુ કર્યા હતા.તેમજ આયોજક દ્વારા જણાવ્યું હતું કે છેલ્લા એક માસથી લાઈટીંગ ગરબાની તૈયારી બાળાઓ દ્વારા કરવામાં આવી હતી જે મોરબીવાસીઓ સમક્ષ રજુ થતા લોકો તરફથી ખુબ સારો પ્રતિસાદ મળ્યો હતો.

જુઓ વિડીયો…………….

Comments
Loading...
WhatsApp chat