Billboard ad 1150*250 Billboard ad 1150*250

આઈટીઆઈ સિરામિક કોર્ષના એડમીશન પ્રકિયાનો પ્રારંભ.

મહેન્દ્રનગર આઈટીઆઈ ખાતે સીરામીકને લગતા કોર્ષના એડમિશન શરૂ કરવામાં આવ્યા છે.જેમાં શ્રમ અને રોજગાર વિભાગ સંચાલિત મહેન્દ્રનગર આઈટીઆઈ ખાતે લેબ ટેક્નિશયન ઓફ સીરામીક ગ્લેઝ પ્રીપરેશન,લેબ ટેક્નિશિયન ઓફ સીરામીક બોડી પ્રિપરેશન, સીરામીક કીલન અને દરાયર ઓપરેટર અને લેબ ટેક્નિશયન ઓફ સીરામીક સ્લીપ હાઉસ એન્ડ સ્પ્રે ડાયર સહિતના કોર્ષ માટે ધોરણ 8 પાસ કે તેથી વધુ અભ્યાસ કરેલ હોય તેવા વિદ્યાર્થીઓ જોડાઈ શકશે,તર્દઉપરાંત જે વિદ્યાર્થીઓએ આ કોર્ષ પૂર્ણ કરેલ છે તેઓએ બ્લોક નંબર પાંચમાંથી સીરામીક વિભાગના આર.આર.હળવદિયાસાહેબ  પાસે થી 1 થી 5 વાગ્યા દરમિયાન સર્ટિફિકેટ મેળવી લેવા તેવું જાણવામાં આવ્યું હતું.

 

 

Comments
Loading...
WhatsApp chat