મોરબી જીલ્લામાં ટ્રાફિક પોલીસની સઘન વાહન ચેકિંગ ઝુંબેશ પુરજોશમાં

વધુ ૩૮૬ વાહનોના ચેકિંગ અને ૧૮,૧૦૦ નો દંડ વસુલાયો

મોરબી જીલ્લામાં વાહન અકસ્માત અને વાહનચોરીના બનાવોને અટકાવવા માટે જીલ્લા ટ્રાફિક શાખા દ્વારા સઘન વાહનચેકિંગ ઝુંબેશ ચલાવવામાં આવી રહી છે જેમાં પોલીસ દ્વારા વધુ ૩૮૬ વાહનોના ચેકિંગ કરવામાં આવ્યા છે

મોરબી જીલ્લા પોલીસવડાના માર્ગદર્શન હેઠળ મોરબી જીલ્લા ટ્રાફિક શાખા દ્વારા વાહન ચેકિંગ ઝુંબેશ ચાલી રહી છે જેમાં રાત્રીના સમયે વાહનોના ચેકિંગ કરવામાં આવ્યા હતા રાત્રીના ૨ કલાકના સમયમાં કુલ ૩૮૬ વાહનોના ચેકિંગ ઉપરાંત ૧૨ વાહનો ડીટેઈન કરવામાં આવ્યા છે તે ઉપરાંત ભયજનક રીતે વાહન ચલાવતા એક અને ટ્રાફિક અડચણરૂપ સાત વાહનચાલકો સામે કેસ કરવામાં આવ્યા છે તો નશો કરીને વાહન ચલાવતા ૨ સામે કેસ કરવામાં આવ્યા છે તો કુલ ૧૮,૧૦૦ નો દંડ વસુલ કરવામાં આવ્યો છે

Comments
Loading...
WhatsApp chat