મોરબી જીલ્લા યુવા ભાજપના પ્રમુખ રવિ સનાવડાના ઘરે હરખનો પ્રસંગ

મોરબી જીલ્લા યુવા ભાજપ પ્રમુખ રવિ સનાવડા ઘરે હરખનો પ્રસંગ છે.રવિભાઈના ઘરે આજ રોજ રાંદલ માતાજીની પધરામણી પ્રસંગ રાખવામાં આવેલ છે.તેમજ આજ રાત્રીના ૯:૩૦ કલાકે રાધેશ્યામ પાર્ટી પ્લોટ લીલાપર કેનાલ રોડ મોરબી ખાતે રાસ ગરબાનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.આ શુભ પ્રસંગે માતાજીના દર્શને પધારવા ભાવભર્યું આમન્ત્રણ પાઠવવામાં આવ્યું છે.

Comments
Loading...
WhatsApp chat