હળવદ સીટી માં ગુરવારે અર્ધો દિવસ લાઈટ કેમ બધ રહેશે ?

મોરબી જીલ્લાના હળવદ તાલુકામાં ગુરૂવારે ગેટકો દ્વારા ૬૬ કે.વી.સબ સ્ટેસન નું મેન્ટેન્સ માટે શત ડાઉન લેવાનું હોવાથી સવારે ૮ થી બપોરના ૧:૩૦ વાગ્યા સુધી પાવર બંધ રહશે જેવું વીજ વિભાગના અધિકારો દ્વારા જાણવા મળ્યું છે

Comments
Loading...
WhatsApp chat