મોરબીમાં પ્રેમ પરિવાર દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને નોટબૂક અને સ્કૂલ બૂકના સેટનું વિનામૂલ્યે વિતરણ

 

મોરબીમાં આજે પ્રેમ પરિવાર દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને નોટબુક અને સ્કૂલ બુકના સેટનું વિનામુલ્યે વિતરણ કરાયું હતું

મોરબીમાં આજે શ્રી આચાર્ય ફુલચંદ મસા તથા બાલમુની ( શંખેશ્વર ૧૦૮ ) જા.સાહેબ સંચાલિત પ્રેમ પરિવાર- મોરબી દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને 1500 નોટબુક અને 250 સ્કૂલ બુકના સેટનું વિનામુલ્યે વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. તેમ પ્રેમ પરિવારના જયેશ દેસાઈની યાદીમાં જણાવ્યું છે

 

This slideshow requires JavaScript.

Comments
Loading...
WhatsApp chat