મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડમાં આજે વિવિધ કૃષિ જણસોના ભાવો વિષે જાણો…

તમારી મનપસંદ મોરબીન્યુઝ એપ્લીકેશન ડાઉનલોડ કરવા નીચેની લીંક પર ક્લિક કરો 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.encircle.android.morbinews

        શ્રી ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિ મોરબીમાં આજે વિવિધ કૃષિ જણસોના ભાવો અને શાકભાજીના ભાવો વિષે જાણો વિગતવાર….

        મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડમાં આજે ઘઉંનો નીચો ભાવ ૩૮૦ ઉચો ભાવ ૪૩૨ છે તલનો નીચો ભાવ ૨૧૦૧ ઉચો ભાવ ૨૧૦૧ છે જીરૂ નીચો ભાવ ૧૫૦૦ ઉચો ભાવ ૩૧૦૩ છે જુવાર નીચો ભાવ ૫૨૮ ઉચો ભાવ ૬૪૪ છે સિંગદાણા નીચો ભાવ ૧૩૨૦ ઉચો ભાવ ૧૫૭૦ છે અને મેથી નીચો ભાવ ૯૯૯ ઉચો ભાવ ૯૯૯ છે

શાકભાજીના ભાવો નીચે મુજબ છે

લીલી મરચા : નીચો ભાવ ૩૦૦ ઉચો ભાવ ૪૦૦

રીંગણા : નીચો ભાવ ૨૦૦ ઉચો ભાવ ૩૦૦

કારેલા : નીચો ભાવ ૩૦૦ ઉચો ભાવ ૪૦૦

ગુવાર : નીચો ભાવ ૭૦૦ ઉચો ભાવ ૯૦૦

ભીંડો : નીચો ભાવ ૪૦૦ ઉચો ભાવ ૫૦૦

ટમેટા : નીચો ભાવ ૬૦૦ ઉચો ભાવ ૮૦૦

કોબીજ : નીચો ભાવ ૪૦૦ ઉચો ભાવ ૫૦૦

કાકડી : નીચો ભાવ ૨૦૦ ઉચો ભાવ ૪૦૦

લીંબુ : નીચો ભાવ ૨૦૦ ઉચો ભાવ ૪૦૦

દુધી : નીચો ભાવ ૩૦૦ ઉચો ભાવ ૫૦૦

સુક્કી ડુંગળી : નીચો ભાવ ૨૨૦ ઉચો ભાવ ૨૯૦

Comments
Loading...
WhatsApp chat