મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડમાં આજે વિવિધ કૃષિ જણસોના ભાવો વિષે જાણો…

તમારી મનપસંદ મોરબીન્યુઝ એપ્લીકેશન ડાઉનલોડ કરવા નીચેની લીંક પર ક્લિક કરો 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.encircle.android.morbinews

        શ્રી ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિ મોરબીમાં આજે ઘઉં, તલ અને જીરૂના ભાવો વિષે જાણો તેમજ શાકભાજીના ભાવો વિષે જાણો વિગતવાર….

        મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડમાં આજે ઘઉંનો નીચો ભાવ ૩૯૫ ઉચો ભાવ ૪૧૭ છે તલનો નીચો ભાવ ૧૭૬૫ ઉચો ભાવ ૨૦૬૯ છે મગફળી (જીણી) નીચો ભાવ ૭૭૫ ઉચો ભાવ ૯૦૫ છે જીરૂનો નીચો ભાવ ૨૨૫૫ ઉચો ભાવ ૩૧૦૦ છે જયારે સિંગદાણા નીચો ભાવ ૧૩૮૦ ઉચો ભાવ ૧૬૯૦ છે

શાકભાજીના ભાવો નીચે મુજબ છે

લીલી મરચા : નીચો ભાવ ૨૦૦ ઉચો ભાવ ૩૦૦

રીંગણા : નીચો ભાવ ૪૦ ઉચો ભાવ ૧૨૦

કારેલા : નીચો ભાવ ૩૦૦ ઉચો ભાવ ૫૦૦

ગુવાર : નીચો ભાવ ૫૦૦ ઉચો ભાવ ૭૦૦

ભીંડો : નીચો ભાવ ૧૪૦ ઉચો ભાવ ૨૪૦

ટમેટા : નીચો ભાવ ૫૦૦ ઉચો ભાવ ૭૦૦

કોબીજ : નીચો ભાવ ૫૦૦ ઉચો ભાવ ૬૦૦

કાકડી : નીચો ભાવ ૨૦૦ ઉચો ભાવ ૩૦૦

લીંબુ : નીચો ભાવ ૨૦૦ ઉચો ભાવ ૬૦૦

દુધી : નીચો ભાવ ૧૦૦ ઉચો ભાવ ૨૦૦

સુક્કી ડુંગળી : નીચો ભાવ ૧૪૬ ઉચો ભાવ ૩૪૦

Comments
Loading...
WhatsApp chat