મોરબીનો ધોડાધ્રોઈ ડેમ ૭૦ % ભરાયો, ૮ ગામોને એલર્ટ કરાયા

મોરબીના જીકીયારી ગામ નજીક આવેલ ધોડાધ્રોઈ ડેમમાં નાવાનીરની આવક થઇ છે જેને પગલે ડેમ 70 % ભરાયો છે જેથી ડેમ સાઈટ વિસ્તારના ૮ ગામોને એલર્ટ કરવામ આવ્યા છે

મોરબી તાલુકાના જીકીયારી ગામ નજીક આવેલ ઘોડાદ્રોઇ ડેમની ઉપરવાસમાં સારા વરસાદને પગલે નવાનીરની આવક થઇ છે ત્યારે ડેમ ૭૦ % ભરાઈ જતા ડેમ હેઠવાસમાં આવતા ચકમપર, જીકીયારી, જીવાપર, જેતપર સહિતના ગામોને નદીના પટ્ટમાં અવરજવર નહિ કરવા સીંચાઈ વિભાગ દ્વારા ચેતવણી આપવામાં આવી છે.

Comments
Loading...
WhatsApp chat