બૉન્ટન મની એક્સચેન્જ : ડોલર, યુરો સહિતના ચલણના ભાવો વિષે જાણો…

તમારી મનપસંદ મોરબીન્યુઝ એપ્લીકેશન ડાઉનલોડ કરવા નીચેની લીંક પર ક્લિક કરો 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.encircle.android.morbinews

તારીખ: – 23/07/2019

બૉન્ટન, વેચાણ દર માટે ગ્રાહક બિલ દર: –

70.20 ડોલર
EUR 79.00
જીબીપી 87.20
એસજીડી 52.10
THB 2.35
એયુડી 50.00

મહત્વપૂર્ણ નોંધ: – *
ઉપરોક્ત દરો સંપૂર્ણ દરો છે અને આંતર બેંક દર અને અગાઉની સૂચના વિના સ્ટોક બદલાવો સાથે બદલાય છે.

અમે સારી કિંમત અને શ્રેષ્ઠ સેવાને ખાતરી આપીએ છીએ. વિદેશી વિનિમય સેવાઓ મેળવવા માટે, કૃપયા નીચેની વિગતો પર અમારા સંપર્કમાં રહો. 9898250977

Bonton Money Exchange Update

Date:- 23/07/2019

Bonton, Selling Rate to Client BILL Rate :-

USD 70.20
EUR 79.00
GBP 87.20
SGD 52.10
THB 2.35
AUD 50.00

Important note:-*
Above given rates are purely rates and subject to change with inter bank rates and stock changes without prior notice.

We assure the good price and best service. For availing Foreign Exchange Services, Kindly be in touch with us on below given details. 9898250977

બોન્ટન હોલીડેની એપ્લીકેશન ડાઉનલોડ કરવા નીચે આપેલી લીંક પર ક્લિક કરો

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bontonholidays.bontonb2b

Comments
Loading...
WhatsApp chat