બોનટોન મની એક્સચેંજ : જાણો ડોલર-યુરો સહિતના ચલણના ભાવો વિષે….

તમારી મનપસંદ મોરબીન્યુઝ એપ્લીકેશન ડાઉનલોડ કરવા નીચેની લીંક પર ક્લિક કરો 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.encircle.android.morbinews

તારીખ: – 06/08/2019

ગ્રાહક બીલ દરને વેચવાનો દર: –
યુએસડી 71.80
EUR 80.70
જીબીપી 87.40
એસજીડી 52.80
ટીએચબી 2.41
AED 19.80
એયુડી 49.50
સીએડી 55.20

મહત્વપૂર્ણ નોંધ: – *
ઉપર આપેલા દરો શુદ્ધ દરો છે અને પૂર્વ સૂચના વિના આંતર બેંક દર અને સ્ટોક ફેરફાર સાથે બદલાશે.

અમે સારા ભાવ અને શ્રેષ્ઠ સેવાની ખાતરી આપીએ છીએ. વિદેશી વિનિમય સેવાઓ મેળવવા માટે, નીચે આપેલ વિગતો પર કૃપા કરીને અમારી સાથે સંપર્ક કરો. 9898250977

Bonton Money Exchange Update

Date:- 06/08/2019

Bonton, Selling Rate to Client BILL Rate :-

USD 71.80
EUR 80.70
GBP 87.40
SGD 52.80
THB 2.41
AED 19.80
AUD 49.50
CAD 55.20

Important note:-*
Above given rates are purely rates and subject to change with inter bank rates and stock changes without prior notice.

We assure the good price and best service. For availing Foreign Exchange Services, Kindly be in touch with us on below given details. 9898250977

બોન્ટન હોલીડેની એપ્લીકેશન ડાઉનલોડ કરવા નીચે આપેલી લીંક પર ક્લિક કરો

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bontonholidays.bontonb2b

Comments
Loading...
WhatsApp chat