ઓદીચ્ય વિદ્યોતેજક મંડળના પ્રમુખ-મહામંત્રીની સર્વાનુમતે વરણી

ઓદીચ્ય વિદ્યોતેજક મંડળની તાજેતરમાં મળેલી સામાન્ય સભામાં નવા વર્ષના હોદેદારોની વરણી કરવામાં આવી હતી જેમાં પ્રમુખ અને મહામંત્રીની વરણી સર્વાનુમતે કરવામાં આવી હતી.

મોરબી ઓદીચ્ય વિદ્યોતેજક મંડળની સામાન્ય સભા તાજેતરમાં દવે પંચોલી ઓદીચ્ય વિદ્યાર્થી ભુવનના મધ્યસ્થ ખંડમાં મળી હતી જેમાં નવા વર્ષના પ્રમુખ તરીકે જગદીશચંદ્ર ભટ્ટ અને મહામંત્રી તરીકે હિમાંશુ વ્યાસની સર્વાનુમતે વરણી કરવામાં આવી હતી.

મહામંત્રી હિમાંશુ વ્યાસ
Comments
Loading...
WhatsApp chat