મોરબી માં સામાન્ય પરિવાર ની દીકરીએ ૯૧ % સાથે સ્કૂલ ફસ્ટ

 

મોરબી ની ગીતાંજલી સ્કૂલમા અભ્યાસ કરતી સામાન્ય પરિવાર ની દીકરી દવે મૈત્રી દિલીપભાઈ મોરબી ન્યુઝ સાથે ની વાતચીતમા જણાવ્યું હતું કે  તે ધોરણ ૧૦ માં અભ્યાસ દરમિયાન તેઓ ની  ડે-સ્કુલ હોવા છતાં રોજનું ૩ થી ૪ કલાક વાંચન કરીને તેમણે ૯૯.૫૮ PR અને ૯૧ % સાથે ઉતીર્ણ થઈને તેમને સ્કુલ માં પ્રથમ નંબર લાવીને પરિવાર અને સ્કૂલ નું નામ વધાર્યું છે. તેઓ ભવિષ્યમાં C.A.(ચાર્ટડ અકાઉન્ટ) બનવા માંગે છે.

Comments
Loading...
WhatsApp chat