મોરબીના પીપળી ગામે જુગાર રમતા ૬ પત્તાપ્રેમી ઝડપાયા

મોરબી તાલુકાના પીપળી ગામે મંદિરની બાજુમાં જાહેરમાં જુગાર રમી રહેલા ૬ શકુનીઓને મોરબી તાલુકા પોલીસે ઝડપીને ધોરણસરની કાયવાહી હાથ ધરી છે.

મોરબી તાલુકાના પીપળી ગામે આવેલ અમરનાથ મહાદેવના મંદિરની બાજુમાં જાહેરમાં જુગાર રમી રહેલા હરેશ ભુદરભાઈ કાલરીયા, ભરત ગાંડુભાઈ છનીયારા, અમરશી વીરજીભાઈ બારૈયા, દેવરાજ રામજીભાઈ વિલપરા, મનજી ભુરાભાઈ કાલરીયા, રમેશભાઈ પ્રભુભાઈ પાંચોટિયાને રોકડ રકમ રૂ.૨૮૨૧૦ સાથે ઝડપી લઈને મોરબી તાલુકા પોલીસે ધોરણસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

Comments
Loading...
WhatsApp chat