મોરબી જીલ્લાના ૧૧૯૫૦ ખેડૂતોને ૧૨૯૩.૮૦ લાખની સહાય ચૂકવાઈ

અતિવૃષ્ટિમાં પાક નુકશાની અને જમીન ધોવાણની સહાય

મોરબી જીલ્લામાં ચોમાસામાં ભારે વરસાદને પગલે ટંકારા અને માળિયા પંથકમાં અતિવૃષ્ટિના દર્શ્યો સર્જાયા હતા. જેમાં ખેડૂતોને પાકની નુકશાની અને જમીન ધોવાણથી થયેલ નુકશાની માટે સર્વે કામગીરી પૂર્ણ થયા બાદ ખેડૂતોને સહાય ચુકવવામાં આવી રહી છે જેમાં કુલ ૧૧૯૫૦ ખેડૂતોને ૧૨૯૩. ૮૦ લાખની સહાય ચુકવવામાં આવી છે.

મોરબી જીલ્લા વિકાસ અધિકારી એસ.એમ. ખટાણા માર્ગદર્શન હેઠળ ખેતી નુકશાની સર્વે માટે વિવિધ ટીમોની રચના કરવામાં આવી હતી જેમાં માળિયા તાલુકાના ૧૦ ગામો, ટંકારાના ૪૨ ગામો, હળવદના ૧૬ ગામો, મોરબીના ૧૧ ગામો અને વાંકાનેરના ૪૫ ગામોમાં સર્વે કરવામાં આવ્યો હતો અને કુલ ૨૦,૦૨૩ ખેડૂતોની પાક નુકશાની તેમજ જમીન ધોવાણ નુકશાની સહાય માટેની અરજીઓ સ્વીકારવામાં આવી હતી. સર્વે કામગીરી પૂર્ણ થયા બાદ ખેડૂતોને તાકીદે સહાયની રકમ મળી રહે તે માટે તંત્ર દ્વારા સુયોગ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું જેને પગલે તા. ૨૮ સુધીમાં માળિયા તાલુકાના ૨૩૯૭ ખેડૂતોને ૩૪૮.૦૯ લાખ, ટંકારા તાલુકાના ૧૯૧૭ ખેડૂતોને ૧૧૪.૯૧ લાખ, હળવદ તાલુકાના ૩૧૦૯ ખેડૂતોને ૪૦૪.૩૭ લાખ, મોરબી તાલુકાના ૫૮૫ ખેડૂતોને ૭૯.૬૭ લાખ અને વાંકાનેર તાલુકાના ૩૯૪૨ ખેડૂતોને ૩૪૬.૭૬ લાખ મળીને કુલ ૧૨૯૩.૮૦ લાખની સહાયની ચુકવણી કરવામાં આવી છે. મોરબી જીલ્લાના પાંચ તાલુકાના કુલ ૧૧૯૫૦ ખેડૂતોને ૧૨૯૩.૮૦ લાખની સહાયની ચુકવણી કરી દેવામાં આવી છે તેમ જીલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી દ્વારા જણાવ્યું છે.

Comments
Loading...
WhatsApp chat