મોરબી જીલ્લામાં ૧૦૮ની સેવા બંધ, અનેક માંગણીઓ સાથે હડતાલ

આજે થી પોતાની પડતર માંગણીઓ  ને લઇ મોરબી જિલ્લાની 108ની ટિમ હડતાલ પર ઉતરી ગઈ છે. મોડી રાતે 108ની ટિમ મોરબીના સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે એકત્રિત થઇ ઇમરજન્સી સેવા 108ની બંધ કરી દેવાઈ હતી. અને પોતાની પડતર માંગો પુરી ન થાય ત્યાં સુધી 108 સેવા બંધ રાખવાનો નિર્ણય લીધો હતો. 108ની ટિમો એક પછી એક જિલ્લામાં હડતાલ પર ઉતરીને પોતાની માંગ પુરી કરવા માટે પ્રયતન કરી રહી છે .ત્યારે  આજે મોડી રાતે મોરબી જિલ્લાની 108ની ટિમો મોરબીની સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે એકત્ર થઇ ને હડતાલ પર ઉતરી ગઈ હતી અને પોતાની પડતર માંગો 8 કલાક ડ્યુટી,  સમાન કામ સમાન વેતન અને ગવર્મેન્ટના રુલ્સ મુજબ પગાર ધોરણ, ફરજ બજવતાં કર્મચારીઓને મન પડે ત્યારે જિલ્લા ટ્રાન્સફર, ફરજ બજાવતા કર્મચારીનું માનસિક અને શારીરિક શોષણ થતું અટકાવવું અને નોકરીમાંથી છુટા કરવાનો અત્યાચાર બંધ કરો આવી અનેક માંગણી સાથે હડતાલ પર ઉતરી ગયા હતા. અને જ્યાં સુધી તેનો સ્વીકાર ન કરાય ત્યાં સુધી હડતાર ચાલુ રાખવાની ચીમકી પણ ઉચ્ચારી હતી જયારે મોરબી જિલ્લાની 108ની 9 ગાડી સહીત 36 જણાનો સ્ટાફ એક થઇને હડતાલમાં જોડાતા હાલ મોરબી જિલ્લા માં 108ની ઇમરજન્સી સેવા બંધ  થઈ ગઈ છે.

Comments
Loading...
WhatsApp chat